Om ROCK Profiler

ROCK Profiler år resultatet av en hobbyverksamhet som blivit ett magasin som nu drivs ideellt. 2015 grundades magasinet som nu finns tillgängligt i pdf-formatet för läsning interaktivt på nätet eller att laddas ned. Detta gör att ROCK Profiler sticker ut och har blivit populärt hos många som gillar rock i alla möjliga former.

Men det som kommer att sticka ut mest är att det kommer att blandas med allt ifrån garageband upp till megaartister. Så även om man vill hitta sitt eget lokala band eller stora etablerade band/artister så är det här man kan hitta dem samlade, till en början kommer det vara ganska glest innan allt samlats ihop och blivit publicerat.

Arbetet bedrivs idag helt ideellt och finansieras helt och hållet av försäljning av ROCK Produkter och sponsring.